Laatst bijgewerkt op: 27 november 2023

Privacyverklaring

Lees deze privacyverklaring als je meer wil weten over de manier waarop Online Payment Platform B.V. en haar groepsmaatschappijen in de EU en het VK (hierna te noemen "OPP", "wij", "ons" of "onze") jouw persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken.

Privacy informatie

Heldere structuur

We hebben voor u ons privacy beleid in één pagina samengevat met een goed overzicht en duidelijke taal. Wij verzamelen persoonsgegevens alleen om de betaaldiensten goed te laten verlopen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij delen deze informatie enkel met andere partijen als dit nodig is voor de betaaldienst of verplicht is vanuit de wetgeving.

 • Persoonsgegevens
 • Wat je beheert
 • Hoe het wordt gebruikt
 • Hoe het wordt opgeslagen

Introductie

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en dat je goed geïnformeerd bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om je te vertellen welke gegevens wij verwerken, hoe, waarom en hoe lang wij dit doen en om je te informeren over jouw rechten.

Wij verwerken jouw transactie als Financiële Instelling en verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens ("Diensten"). 

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over je hebben juist en actueel is. Houd ons op de hoogte als jouw gegevens veranderen tijdens jouw relatie met ons.

Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over je verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt.

Wie wij zijn

Wij zijn een financiële instelling en opereren voor de EER-landen onder een vergunning van De Nederlandsche Bank ("DNB"). Wij faciliteren betaaldiensten voor Begunstigden op platformen en marktplaatsen ("Platform-partners") die geïntegreerd zijn met onze software.

Online Payment Platform B.V. (waaronder de Stichting Online Payment Stichting) staat onder toezicht van DNB en heeft een vergunning voor haar betaaldiensten aan andere EER-lidstaten. Online Payment Platform biedt betaaldiensten aan in het Verenigd Koninkrijk onder onder het Temporary Permission Regime. 

Informatie die we over je verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon en informatie aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Contact gegevens omvatten factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Identiteitsgegevens zijn onder andere voornaam, achternaam, gebruikersnaam, een kopie van jouw legitimatiebewijs, fiscaal identificatienummer of BSN (indien wettelijk verplicht).

 • KYC gegevens. KYC is de afkorting van Know Your Customer. We moeten de KYC-gegevens verzamelen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen rond Customer Due Dilligence (CDD). De KYC-gegevens omvatten (naast de identiteitsgegevens die ook nodig zijn voor KYC-doeleinden) jouw adres en contactgegevens, jouw bankrekeningnummer, jouw wettelijke vertegenwoordiger en aandeelhouders, de informatie over de uiteindelijke begunstigde(n), bankafschriften, jouw handtekening en een uittreksel van jouw bedrijfsregistratie document, en/of andere aanvullende informatie die nodig is om je als individu en/of bedrijf te identificeren en om onze zakelijke relatie met je volledig te begrijpen.

 • Transactiegegevens omvatten details over de betalingstransacties via de systemen van OPP tussen de Begunstigde en de Betaler.

 • Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. 

 • Gebruiksgegevens betreft informatie over hoe je onze website of onze diensten gebruikt.

 • Gegevens van sollicitanten betreft de informatie die je ons hebt verstrekt in jouw curriculum vitae en motivatiebrief, de informatie die je hebt verstrekt via ons online wervingsportaal, waaronder naam, titel, adres, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, geboortedatum, geslacht, kwalificaties, ervaring, informatie met betrekking tot jouw arbeidsverleden, vaardigheidservaring die je ons verstrekt, alle informatie die je ons tijdens een sollicitatiegesprek verstrekt.

 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten jouw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginhoud van ons, bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

 • Gegevens van een speciale categorie omvatten gegevens over jouw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of lidmaatschap van een vakbond en informatie over jouw gezondheid en met inbegrip van gevoelige informatie over strafrechtelijke beschuldigingen, procedures of veroordelingen.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van jouw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect onthullen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en delen met dienstverleners en andere derden.

Als je geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een contract dat we met je hebben, en je die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract dat we met je hebben of proberen aan te gaan, uit te voeren.

Hoe wij je gegevens verzamelen

We kunnen verschillende methoden gebruiken om gegevens van en over je te verzamelen, onder meer via:

 • Directe interacties via onze website, ons portaal voor betaaldiensten, onze betalingssystemen, ons ondersteuningssysteem, post, e-mail of telefoon. Je kan ons informatie geven over jouw identiteits-, contact- en financiële gegevens door gebruik te maken van onze diensten, formulieren in te vullen, door transacties aan te gaan of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je:

  • Gebruik maakt van onze diensten;

  • Ons verzoekt om een account aan te maken;

  • Verzoekt om marketinginformatie naar je te sturen;

  • Vraagt om hulp bij het oplossen van technische of betalingsgerelateerde problemen.

   Ons feedback geeft of contact met ons opneemt

  • Solliciteert naar een baan. 

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer je onze website en software gebruikt, verzamelen we automatisch technische gegevens over je apparatuur, browse-activiteiten en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Zie onze cookie verklaring voor meer informatie.

Hoe wij je persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dit wettelijk is toegestaan. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer je ons hebt gevraagd om onze Diensten uit te voeren op grond van een contract.

 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • We kunnen toestemming gebruiken als wettelijke basis, bijvoorbeeld voor het langer dan één of zes maanden bewaren van sollicitatiegegevens, afhankelijk van het land waarin je solliciteert. U hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

OPP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken

Hieronder vind je een overzicht van de manieren waarop wij jouw gegevens willen gebruiken en op welke wettelijke grondslagen wij ons hiervoor baseren. We hebben ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn, indien van toepassing.

Houd er rekening mee dat we jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden kunnen verwerken en dus voor meer dan één wettelijke grondslag. Neem contact met ons op als je meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om jouw persoonsgegevens te verwerken, waarbij meer dan één grond in de onderstaande tabel vermeld wordt. 

Doel/activitiet  Soort data Grondslag voor verwerking

Wanneer je onze website bezoekt 

Directe marketing:

 • Diensten identificeren die voor je interessant kunnen zijn
 • Monitoren van het gebruik van website en app
 • Het versturen van notificaties 
 • Het personaliseren van onze service 
 • Statistische analyse en onderzoek
 • Verbeteren van onze dienstverlening 
 • Ontwikkelen nieuwe producten en diensten 
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens 
 • Technische gegevens
 • Marketing en Communicatie

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen 

Wanneer je je aanmeldt als nieuwe Platform-partner of Begunstigde

Onboardingproces:

 • Het aanmaken van je account
 • Het beheer van onze systemen
 • Het voorkomen van fraude
 • Je marketingcommunicatie te sturen
 • Het aanbieden van betaaldiensten
 • Ondersteunende diensten
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • KYC-gegevens
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Toestemming

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten

Inclusief:

 • Betaaldiensten
 • Bemiddelingsdiensten
 • Diensten in relatie tot geschillen
 • Ondersteunende diensten
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Transactiegegevens
 • Technische gegevens
 • Uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen

Als onderdeel van een transactie tussen de betaler en de begunstigde • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Transactiegegevens
 • Uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen

Beveiliging en bescherming tegen fraude 

Om ons bedrijf en de website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage, hosting van gegevens) Anti-witwascontroles en controles op terrorismefinanciering.  

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Technische gegevens
 • Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Sociale media

Informatie die we incidenteel verzamelen uit andere bronnen of openbare bronnen, inclusief informatie op onze sociale media of bredere sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, X en Instagram. We gebruiken deze informatie onder meer voor:

 • Behoud van het marktbewustzijn
 • Bouw en onderhoud van branding op sociale media
 • Technische gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert naar een baan. Wij gebruiken deze gegevens:                                            

 • Om jouw sollicitatie in overweging te nemen met betrekking tot een functie waarop je hebt gesolliciteerd 
 • Het beoordelen van jouw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid in vergelijking met andere kandidaten 
 • Het uitvoeren van antecedenten- en referentiecontroles, indien van toepassing 
 • Met je te communiceren over het wervingsproces 

Sollicitatiegegevens die je ons hebt verstrekt

 • Noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming, om jouw gegevens te bewaren voor toekomstige baan-mogelijkheden (> 1 maand voor NL, > 6 maanden voor het VK)

 

Met wie wij jouw gegevens delen

We hebben de steun van externe dienstverleners nodig om je onze website en diensten te kunnen aanbieden. Waar nodig zullen we jouw gegevens delen met onze dienstverleners en professionele adviseurs (waaronder IT-providers, KYC-partners, CRM-providers, aanbieders van marketingondersteuning, aanbieders van sociale media zoals LinkedIn, analisten, klantserviceproviders, aanbieders van bedrijfsontwikkeling en juridische dienstverleners, databaseproviders, back-up- en noodherstelspecialisten en e-mailproviders.  

Wij hebben overeenkomsten gesloten met onze dienstverleners om jouw persoonsgegevens te beschermen. Onze leveranciers en dienstverleners moeten voldoen aan onze normen voor informatieverwerking en beveiliging. De informatie die wij hen verstrekken, inclusief jouw informatie, wordt alleen verstrekt in verband met de uitvoering van hun functie. Het is hen niet toegestaan jouw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan welke in deze privacyverklaring worden beschreven.
Jouw gegevens kunnen worden gedeeld met derden, als dit wettelijk verplicht is.    
Voor meer informatie over met welke partijen wij jouw persoonsgegevens delen, kun je ons een e-mail sturen: privacy@onlinepaymentplatform.com

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wij deze redelijkerwijs nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden.
De bovenstaande bewaartermijnen kunnen langer zijn als we verplicht zijn om gegevens langer te bewaren zoals vereist door de wet of voor onze bedrijfsvoering. Als we informatie langer moeten bewaren voor ons legitieme belang om onze wettelijke rechten te beschermen, zullen we de benodigde informatie voor dit doel bewaren totdat de relevante claim(s) is/zijn afgehandeld. 

Als je een sollicitant bent en jouw sollicitatie is niet succesvol geweest, bewaren wij jouw persoonsgegevens gedurende een periode van één maand (Nederland) of zes maanden (andere Europese landen) nadat wij je onze beslissing hebben meegedeeld, tenzij je ermee hebt ingestemd dat wij jouw gegevens langer bewaren voor mogelijke toekomstige mogelijkheden. Dit zal nooit langer zijn dan 1 jaar.

Hoe wij jouw gegevens beschermen?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beveiligen en hebben daar maatregelen voor getroffen. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens, hebben wij een reeks technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die wij van je verwerken te beveiligen en te beveiligen.

Waar dragen we deze informatie over? 

Een deel van de informatie die je ons stuurt, kan worden bekendgemaakt aan andere bedrijven van de OPP-groep in andere EU-lidstaten of het Verenigd Koninkrijk ("VK"), wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. We kunnen ook gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk waar sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd, zoals de Verenigde Staten.

Om jouw gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen naar landen buiten de EER of het VK, hebben we passende waarborgen geïmplementeerd. Wanneer we gegevens overdragen aan onze OPP-groepsbedrijven, worden deze overdrachten beschermd door een intragroepsovereenkomst op basis van standaardcontractbepalingen. Voor dienstverleners in de Verenigde Staten en andere dienstverleners die buiten de EER en het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, vertrouwen we op standaardcontractbepalingen. Als je meer informatie wilt ontvangen over deze waarborgen, stuur ons dan een e-mail: privacy@onlinepaymentplatform.com.  

Woordenlijst

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf  bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen je de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we een afweging maken met de mogelijke gevolgen voor jou (zowel positief als negatief) en jouw rechten voordat we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor jou (tenzij wij jouw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is). Door contact met ons op te nemen, kan je meer informatie krijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor je met betrekking tot specifieke activiteiten.

De uitvoering van een contract betekent het verwerken van jouw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat je een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke verplichting  betekent het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
Toestemming betekent het verwerken van jouw gegevens wanneer je vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig jouw wensen kenbaar hebt gemaakt. 

Jouw rechten in detail 

Je hebt de volgende rechten: 

Verzoek om toegang tot jouw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "inzageverzoek van betrokkene"). Dit stelt je in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over je bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over je bewaren. Dit stelt je in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die we over je hebben te laten corrigeren, hierbij is het mogelijk dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die je aan ons verstrekt moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dit stelt je in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je met succes jouw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij jouw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd in staat zijn om aan jouw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen die, indien van toepassing, aan je zullen worden meegedeeld op het moment van jouw verzoek. 

Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en er iets aan jouw specifieke situatie is waardoor je bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat je denkt dat dit van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om jouw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Dit stelt je in staat om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: 

 • Als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.
 • Wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij deze wissen.
 • Wanneer je wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben, omdat je ze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar we moeten controleren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van jouw persoonsgegevens aan jou of aan een derde partij. Wij zullen jou, of een door jou gekozen derde, jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met je uit te voeren. 

Toestemming kan je op elk gewenst moment intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat je jouw toestemming intrekt. Als je jouw toestemming intrekt, kunnen we je mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Als dit het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen op het moment dat je jouw toestemming intrekt.

Hoe kunt je contact met ons opnemen of een klacht indienen? 

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen:

OPP is een financiële instelling die eist dat we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Je kan contact opnemen met de FG op hetzelfde e-mailadres: privacy@onlinepaymentplatform.com

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Nederland of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in de EER of de Information Commissioner's Office via www.ico.org.uk voor het Verenigd Koninkrijk.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2023 en historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.
Het kan zijn dat we deze verklaring van tijd tot tijd moeten aanpassen om wijzigingen weer te geven in de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken of omdat een wetswijziging dat van ons verlangt. 

We behouden ons het recht voor om deze wijzigingen indien nodig aan te brengen en we raden je aan de website van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen. Indien nodig zullen wij je ook per e-mail op de hoogte stellen.

Klaar om jouw gebruikers te verwonderen met de mooiste tools? Start hier.

OPP-Lettermark-White-Small
Thomas
Liever persoonlijk geholpen worden? Neem contact op met Thomas!
Neem contact op